วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การเดาะลูกบอลด้วยหลังเท้า

             ควรเริ่มด้วยการฝึกในสภาพพื้นสนามที่เป็นปูนซีเมนต์  พื้นไม้  หรือที่เรียบเพื่อต้องการให้ลูกบอลกระดอน  การตกหนึ่งครั้งแล้วเดาะด้วยหลังเท่าหนึ่งครั้งสลับกัน  จะทำให้มีความรู้สึกสัมผัสที่ถูกต้องรู้ว่าลูกบอลลอยขึ้นลงอย่างไร  ฝึกจนเกิดความชำนาญจึงค่อยๆเริ่มเดาะลูกบอลไม่ให้ตกพื้น  แล้วเคลื่อนที่เดาะจากช้าไปสู่เร็ว
                  การเดาะบอลด้วยหลังเท้าจะนำไปสู่การรับลูกบอล การส่งลูกบอลและการยิงประตูด้วยหลังเท้าที่แม่นยำ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น